HNM | Opći uvjeti

I have a dream...

Humanitarian FOR You

Netočno korisničko ime ili lozinka!

Prikaži

Zaboravili ste lozinku?

Zaboravili ste lozinku? Unesite svoju e-mail adresu i poslat ćemo Vam upute za kreiranje nove lozinke.

Greška u sustavu, pokušajte ponovno!

Nazad na prijavu

Close
Menu

Opći uvjeti

Preporučitelj/član može biti fizička ili pravna osoba, a preporučiteljem/članom se postaje kada se uspješno obavi Registracija. Registracija za preporučitelja/člana je potpuno besplatna. Preporučitelj/član ima mogućnost sudjelovati u svim aktivnostima koje se nude na Web stranici H N M -a ukoliko je uspješno završio registraciju. Preporučitelj/član ima mogućnost sudjelovanja u nagrađivanju H N M – ovog sistema preporučivanja. Preporučitelj/član će nagradu za preporučivanje dobiti na svoj račun u Web officu na osnovi HRP-a te će istu moći koristiti za sve pogodnosti H N M sistema kroz košaricu želja. HNM ne obavezuje preporučitelja/člana na daljnje preporučivanje ni pridobivanje novih preporučitelja/članova, ali bi bilo poželjno. Ujedno niti garantira uspjeh u vezi navedenoga.

Registracijom na HNM-ovoj web stranici preporučitelj/član sam kreira svoje korisničko ime s kojim je jedinstven i prepoznatljiv za sve daljnje aktivnosti. Besplatnom registracijom i prihvatanjem Općih uvjeta od strane HNM-a postaje se preporučiteljem/članom HNM-a s trajnim neprenosivim korisničkim imenom.

Preporučitelj/član izjavljuje da su podaci koje je dostavio HNM-u točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka nadoknaditi HNM-u bilo kakvu time prouzročenu štetu. Ujedno se HNM ograđuje od krivnje za slučaj kažnjivih izjava preporučitelja/člana, te se HNM ni na koji način neće smatrati odgovornim za navedeno. Preporučitelj/član se obvezuje pravodobno informirati HNM o eventualnim promjenama njegovih osobnih podataka dostavljenih u vrijeme registracije (osobito adrese stanovanja, e-mail adrese, telefonskog broja itd.).

Svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija (to znači jedno korisničko ime). Registracija se provodi prema mjestu stanovanja, odnosno poslovnoj adresi (registriranom sjedištu) pravne osobe. Višestruke registracije poduzete s ciljem manipulacije Sistema preporučivanja u svrhu dobivanja nedozvoljenih pogodnosti predstavljaju opravdan razlog za izvanredni rakid odnosa od strane HNM-a, kao i osnovu za uskraćivanje pogodnosti koje su postignute na taj način. U slučaju višestruke registracije posljednje registrirano korisničko ime bit će izbrisano. Sve pogodnosti koji su same po sebi rezultat višestrukih registracija, bit će usmjerene u humanitarni projekt.

Između preporučitelja/člana i HNM-a ne zasniva se nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u Sistemu preporučivanja i preporučivanje drugim preporučiteljima/članovima obavlja se isključivo u okviru neovisne, samostalne aktivnosti i osobne odgovornosti, kao aktivnost koja je pravno neovisna o HNM-u.

Preporučitelj/član ima pravo samo na pogodnosti Sistema preporučivanja unutar HRP-a HNM-a. Preporučitelj/član izvan toga nema pravo ni na kakvu drugu naknadu za svoje aktivnosti. Preporučitelj/član nema pravo ni na kakvu naknadu troškova proizašlu iz aktivnosti opisanih ovim uvjetima poslovanja.

Preporučitelj/član nije ovlašten zastupati HNM, posebno ne davati ili preuzimati izjave od ili prema drugim preporučiteljima/članovima u okviru Sistema preporučivanja unutar HRP-a HNM-a. Preporučitelj/član nije ovlašten za preuzimanje gotovine za HNM.

Preporučitelj/član nije ovlašten bez prethodnog pisanog odobrenja HNM-a:

(a) koristiti logo, pisane materijale, žigove, patente, domene, druge zaštitne znakove i slično bilo od HNM-a ili drugih koji surađuju sa HNM-om;

(b) pripremati ili koristiti posjetnice, prezentacije, filmove, audiozapise, web sadržaje, medijske sadržaje, letke, prospekte, web stranice, reklamne materijale, poštanske pošiljke, elektronsku poštu, stranice ili slično u vezi HNM-a, te izrađivati i/ili distribuirati navedeno u pisanom ili elektronskom obliku ili na neki drugi način obrađivati ili javno stavljati na raspolaganje (npr. na internet stranicama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i sl.);

(c) organizirati javna događanja, kao npr.. informativna događanja, druge događaje (event-e), radionice, seminare u vezi HNM-a.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.humanitarian-nm.com u vlasništvu su HNM-a te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. HNM je također nositelj autorskih prava nad cjelokupnom idejom, sadržajem internetske stranice www.humanitarian-nm.com neophodnim za ispravno i nesmetano funkcioniranje humanitarnog projekta.

U skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, uplatom humanitarnog priloga preko HNM projekta preporučitelj/član ima mogućnost ostvarivanja pogodnosti iz Sistema preporučivanja HRP-a HNM-a.

HNM nagrade ostvaruju se kada Preporučitelj/član uvede novog preporučitelja/člana te se njegov humanitarni prilog provede kroz HRP-a HNM-a. Iznos HNM nagrade ovisi o visini humanitarnog priloga kojeg je dao preporučitelj/član, a dio je njegove humanitarne zajednice.

HNM će prenijeti iznose nagrade ostvarene putem preporučivanja unutar HRP-a odmah čim HP se vidi na bankovnom izvodu HNM-a.

Ako preporučitelj/član obavlja uplate humanitarnog priloga iz strane zemlje nagrada će biti iskazane u H (Human-virtualna valuta HNM sistema). Sve konverzije nagrađivanja evidentirane u stranoj valuti, iz strane valute u H (Humane) vršit će se po tečajnoj listi Zagrebačke banke d. d. (UniCredit Group) na dan konverzije, a vrijednost Humana pisat će na stranici.

Osobni Web ured HNM omogućuje svakom preporučitelju/članu korištenje osobnog Web ureda na www.humanitarian-nm.com, gdje nakon unošenja korisničkog imena i lozinke, može u bilo koje vrijeme, dobiti uvid u sve obavljene radnje, preporučene preporučitelje/članove te informacije u vezi svih pogodnosti koje ostvaruje putem Sistema preporučivanja unutar HRP-a HNM-a. HNM prihvaća isključivo odgovornost za nedostupnost HNM-ovih internet stranica i login područja na www.humanitarian-nm.com.

Preporučitelj/član je dužan na siguran način pohraniti pristupne podatke za korištenje osobnog Web ureda (korisničko ime, lozinka) i držati ih strogo čuvanima. Korisničko ime i lozinka ne smiju se ni pod kojim okolnostima učiniti dostupnima nekim drugim osobama. Preporučitelj/član može u bilo koje vrijeme promijeniti osobne podatke i postavke na www.humanitarian-nm.com.

Preporučitelj/član je dužan obavijestiti HNM o svakoj neovlaštenoj uporabi njegovog Web ureda. Nakon trenutnog blokiranja njegova pristupa, naknadno će mu se dostaviti drugi pristupni podaci putem e-maila.

Zaštita podataka HNM će kao odgovoran subjekt prema propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, pohranjivati i obrađivati podatke preporučitelja/članova i to u slučajevima kada je to potrebno za provedbu Sistema preporučivanja. Podaci o preporučiteljima/članovima koje će na uvid u svom Web uredu imati preporučitelj/član biti će: ime i prezime, korisničko ime, broj telefona i e-mail adresa, te država u kojoj je registriran.

Sva pitanja vezana za informacije, dopune i brisanja podataka mogu se podnijeti izravno HNM-u na e-mail help@humanitarian-nm.com.

Daljnji propisi u vezi zaštite podataka koji se odnose na uporabu HNM-ove internet stranice mogu se pronaći u Izjava o korištenju i zaštiti osobnih podataka na www.humanitarian-nm.com.

Odgovornost HNM zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne najave, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja, pa savjetujemo preporučitelje/članove da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. HNM zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica.HNM može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Općih uvjeta poslovanja a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Opće uvjete poslovanja u izmijenjenom obliku.Svaka eventualna izmjena ili brisanje dijela Općih uvjeta važeća je prema preporučiteljima/članovima odmah po objavi na internetskim stranicama www.humanitarian-nm.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane preporučitelja/člana nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena. Isključeni su bilo kakvi zahtjevi za eventualnu naknadu štete. Navedeno se primjenjuje osobito, u mjeri u kojoj je HNM bez krivnje, npr.. za:

- poremećaje u dostupnosti preporučiteljima/članovima da pristupe internetu,

-druge tehničke i elektronske greške tijekom razmjene podataka putem Interneta kao i prilikom korištenja HNM-ovih internetskih stranica, HNM-ovih usluga, pod uvjetom da ove greške nisu nastale iz razloga za koje HNM odgovara,

- elektronske i druge tehničke greške za koje HNM nije odgovoran, koje onemogućavaju bilježenje humanitarne raspodjele obavljene u okviru Sistema preporučivanja unutar HRP-a HNM-a (osobito bilo koje greške u evidentiranju te posljedično gubitku podataka).

Registracija za preporučitelje/članove je besplatna. Sudjelovanje u Sistemu preporučivanja također je besplatno, a omogućeno je svim registriranim preporučiteljima/članovima.

Preporučitelj/član je ovlašten isključivo na temelju HNM-ove prethodne pisane suglasnosti prenijeti potraživanja koja ima prema HNM-u (ili koja nastanu na temelju sudjelovanja u Sistemu preporučivanja kroz HRP-a).

Ako se kod besplatne registracije koriste oznake u vezi spola, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

Besplatna registracija i sudjelovanje u Sistemu preporučivanja moguće je s navršenih 14 godina života, a za mlađe do punoljetnosti je potrebna pisana Izjava roditelja/staratelja ili zakonskog zastupnika. Svi mogu predlagati humanitarne projekte, ali do punoljetnosti ne mogu glasati.

"Korisničko ime" je jedinstveni neprenosivi podatak kojeg preporučitelj/član kreira prilikom besplatne registracije, a služi za identifikaciju preporučitelja/člana.

"Web ured" je dio HNM Internet projekta kojem se pristupa sa osobnim korisničkim imenom i lozinkom kojeg preporučitelj/član kreira prilikom registracije. U svom Web uredu preporučitelj/član ima mogućnost pregleda svih detalja vezanih uz HRP-a, kao i pretragu te sve pogodnosti koje ostvaruje svojim preporučivanjem HNM-a u KŽ (košarici želja).

"Sistem preporučivanja" je sistem koji preporučitelju/članu daje mogućnost ostvarivanja nagrada na temelju preporučivanja HNM-a.

"Preporučitelj/član" je fizička ili pravna osoba koja je odlučila promovirati i preporučivati HNM i registrirati nove preporučitelje/članove u HNM sistem. Status preporučitelja/člana dobiva kada ga njegov izravno preporučeni novi član navede u procesu registracije kao preporučitelja.