HNM | Kompenzacijski plan

I have a dream...

Humanitarian FOR You

Netočno korisničko ime ili lozinka!

Prikaži

Zaboravili ste lozinku?

Zaboravili ste lozinku? Unesite svoju e-mail adresu i poslat ćemo Vam upute za kreiranje nove lozinke.

Greška u sustavu, pokušajte ponovno!

Nazad na prijavu

Close
Menu

Kompenzacijski plan

Humanitarna udruga - Humanitarian FOR You, skraćeno HNM, u daljnjem tekstu HNM, sa sjedištem Cvjetno naselje 13, 10410 Velika Gorica. Sama ideja ovakvog projekta javila se u snovima na bazi SVETOG BROJA 7 koji između ostalog znači: ŽIVOT, OPLODNJU, SREĆU, OBNOVU, SAVRŠENSTVO, i kao težnja:

- poticanja ljudi na humanitarno razmišljanje i djelovanje

- omogućavanje pojedincu dodatnog prihoda ili izgradnje osobne karijere zbog preporučivanja i širenja dobrog glasa o humanitarnom davanju

- pokretanje zbrinjavanja djece i mladih, njihovog obrazovanja u centrima HNM – a koji će se izgraditi u tu svrhu, te samim tim i njihovo kasnije zapošljavanje

- da ovim projektom stvorimo bolji svijet za djecu i mlade, zajedno smo jači, jer sa puno malih priloga stvorit će se ogromni rezultati – kamen po kamen palača...zrno po zrno pogača....

Registracija u HNM je besplatna, čime se automatski osigurava Web ured preporučitelju/članu. Informacije o izvršenim uplatama HP-a svaki preporučitelj/član može vidjeti u svom Web uredu, koji se raspoređuju prema HRP-a unutar programa HNM – a. HRP-a ide u 7 dubina, ali je beskonačna širina.

Preporučitelj/član može biti:

(P) PASIVAN – u tekućem mjesecu uplatio: 0 H (Humana)

(A) AKTIVAN – u tekućem mjesecu uplatio: do 10 H (Humana)

(SA) SUPER AKTIVAN – u tekućem mjesecu uplatio: 10 i više H (Humana)

PASIVAN preporučitelj/član nema prava predlaganja, glasanja, odlučivanja, ali može preporučivati i registrirati nove preporučitelje na sebe i TIME ŠIRITI SVOJU Humanitarnu zajednicu, te bilo kojom uplatom uvijek postati AKTIVAN.

AKTIVAN preporučitelj/član ima prava predlaganja, glasanja, odlučivanja, te naravno preporučivanja Humanitarnog Network Marketinga i širenja svoje Humanitarne zajednice unutar HNM – a.

SUPER AKTIVAN preporučitelj/član ima sva prava kao i AKTIVAN preporučitelj/član, ali za svoj status moći će sudjelovati u svim akcijama FONDA NAGRADA I SREĆE.

Evidencijski period

Period od prvog dana u tekućem mjesecu sve do zadnjega dana u tekućem mjesecu.

Preporuka

Proslijeđena informacija preporučitelja/člana o Humanitarian FOR You-u i mogućnostima HNM sistema.

Registracija

Registracijom se smatra unos traženih potrebnih osobnih podataka, te prihvaćanja uvjeta na zvaničnoj Internet stranici HNM sistema.

Humanitarna zajednica/struktura

Organizirana struktura preporučitelja/članova koji su međusobno povezani ID brojevima prema redoslijedu preporuka, registracija i prihvaćanja uvjeta HNM sistema.

Preporučitelj/član

Fizička ili pravna osoba koja je obavila besplatnu registraciju u HNM sistemu, a može imati i drugačije zvanje unutar HNM sistema, a u skladu sa Humanitarnom raspodjelom i Karijernim planom. Niti jedan preporučitelj/član ne smije mogućnosti HNM sistema tumačiti na neki drugi način već isključivo kao humanitarnu priliku dostupnu baš svima bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, vjerska ili politička uvjerenja. Svatko je dobro došao.

Direktni preporučitelj/član

Preporučitelj/član koji se uključio u HNM sistem na direktnu preporuku drugog preporučitelja/člana čiji je ID broj neposredno povezan sa ID brojem preporučitelja/člana, u ovom slučaju INSTRUKTORA.

Indirektni preporučitelj/član

Preporučitelj/član koji je dio Humanitarne zajednice drugog preporučitelja/člana, ali je njegov ID broj posredno - preko drugog ili preko niza povezanih ID brojeva povezan sa njegovim ID brojem.

Humanitarni Instruktor

Preporučitelj/član koji je nosilac rada i djelovanja u odnosu na svoje direktne i indirektne preporučitelje/članove svoje Humanitarne zajednice.

Humanitarni Međunarodni Instruktor

Instruktor koji gradi internacionalnu organizaciju-Humanitarnu zajednicu, odnosno ima u drugim državama, gdje HNM sistem želi proširiti svoje humanitarno djelovanje/poslovanje. Znači u odnosu na preporučitelje/članove iz drugih država on je Humanitarni Međunarodni Instruktor.

Humanitarna Instruktorska linija

Svi preporučitelji/članovi registrirani ranije, a povezani međusobno identifikacijskim brojevima: direktni instruktor – direktno povezan ID brojem, instruktor direktnog instruktora i naviše sve do HNM – a.