HNM | Karijera

I have a dream...

Humanitarian FOR You

Netočno korisničko ime ili lozinka!

Prikaži

Zaboravili ste lozinku?

Zaboravili ste lozinku? Unesite svoju e-mail adresu i poslat ćemo Vam upute za kreiranje nove lozinke.

Greška u sustavu, pokušajte ponovno!

Nazad na prijavu

Close
Menu

Direktna karijerna jedinica – H (Human)

Obračunava se kada direktni preporučitelj/član uplati humanitarni prilog.

Indirektna karijerna jedinica – H (Human)

Obračunava se kada indirektni preporučitelj/član uplati humanitarni prilog.

Ukupne karijerne jedinice

Ukupne karijerne jedinice su zbir direktnih karijernih jedinica i indirektnih karijernih jedinica - H(Humana).

Tablica:

Karijerne pozicije

Direktni Humani

Ukupni Humani

Auti kao nagrada

1.HK

0.0

0.0

--

2.HK

5.000

15.000

A2

3.HK

15.000

50.000

A3

4.HK

50.000

150.000

A4

5.HK

150.000

500.000

A5

6.HK

500.000

1.500.000

A6

7.HK

1.500.000

5.000.000

A7


Karijera u HNM sistemu ima 7 pozicija. Karijerna pozicija je kumulativna, kada se jednom osvoji ostaje trajno. I kasnije postoje karijerne pozicije od 7,1 – 7,10.

7,1 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja potrebnog za 7 KP x 0,01 H.

7,2 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,1 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,1 KP x 0,02 H.

7,3 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,2 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,2 KP x 0,03 H.

7,4 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,3 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,3 KP x 0,04 H.

7,5 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,4 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,4 KP x 0,05 H.

7,6 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,5 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,5 KP x 0,06 H.

7,7 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,6 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,6 KP x 0,07 H.

7,8 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,7 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,7 KP x 0,08 H.

7,9 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,8 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,8 KP x 0,09 H.

7,10 karijerna pozicija postaje kada u svojoj humanitarnoj zajednici ima bar jednu 7,9 KP, te na kraju godine mu se za nagradu obračuna svaki H (Human) iznad broja skupljenog za 7,9 KP x 0,10 H.